Onderzoeksopzet

Deelvragen Dataverzameling Respondenten Data analyse
1.Hoe wordt er op dit moment in het onderwijs van Israël vorm gegeven aan de vervulling van de psychologische basisbehoeften? Onderzoek op websites van de scholen

Semi-gestructureerd interview

vlog
– Schoolleider Hof Hakarmel

– Directeur Greenhouse

– Grondlegger van the village concept (dhr. Chaim Péri)

-Leerlingen van Hof Hakarmel en the Greenhouse
Samenvatting op hoofdlijnen
2. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen het onderwijs in Nederland en de bezochte scholen in Israël ten aanzien van het vervullen van psychologische basisbehoeften? Semi-gestructureerd interview

Waarneming met behulp van observatielijst

Als groep vastleggen van waarnemingenvlog
– Schoolleider Hof Hakarmel

– Directeur Greenhouse

– Grondlegger van the village concept (dhr. Chaim)

– Leerlingen van Hof Hakarmel en the Greenhouse
Samenvatting op hoofdlijnen
3. Welke verklaring kunnen we ontdekken voor de vastgestelde verschillen tussen Israël en Nederland in het vervullen van de psychologische basisbehoeften? Semi-gestructureerd interview

Waarneming met behulp van observatielijst

Onderling overleg

Vlog
– Schoolleider Hof Hakarmel

– Directeur Greenhouse

– Grondlegger van the village concept (dhr. Chaim)

– Leerlingen van Hof Hakarmel en the Greenhouse
Samenvatting op hoofdlijnen
4. Wat kunnen wij leren van hoe vorm wordt gegeven aan de vervulling van de psychologische basisbehoeften en hoe is dit toepasbaar in onze context?   Studiegroep overleg

Observatielijst
Studenten MLI Samenvatting op hoofdlijnen

Voorafgaand aan de reis naar Israël was bekend welke scholen we zouden gaan bezoeken. De websites van de scholen zijn bekeken op relevante informatie die betrekking had op onze onderzoeksvragen.

Deze onderzoeksvragen richtten zich op de basisbehoeften voor het welbevinden van leerlingen, namelijk competentie, autonomie en verbondenheid . Ter voorbereiding zijn per te bezoeken school vragenlijsten opgesteld die we gebruikten om met de woordvoerders van de scholen in gesprek te gaan. Deze vragenlijsten zijn tijdens het gesprek ingezet als semi-gestructureerde interviews.

Daarnaast zijn er observatielijsten opgesteld die we na het bezoek konden gebruiken om onze waarnemingen van de bezochte scholen vast te leggen. Tenslotte is van iedere dag een vlog gemaakt waarin we met behulp van beelden en ingesproken tekst de ervaringen en de opbrengsten per dag hebben vastgelegd.

Als groep hebben we na alle schoolbezoeken onze waarnemingen en uitkomsten van gesprekken samengevat door de deelvragen en de hoofdvraag te beantwoorden. De wijze waarop dat is gedaan is als volgt: per blad werd één vraag opgeschreven. Ieder groepslid schreef daaronder zijn/haar eigen antwoord per deelvraag en hoofdvraag. Per blad (vraag) werden 8 antwoorden gegeven.
Deze antwoorden zijn gebaseerd op observatie, uitkomsten van gesprekken en de vlogs.
Daarna is door een groepslid een verslag gemaakt van de uitkomsten van ons onderzoek gebruikmakend van de gegeven antwoorden van alle deelnemers.