Onderzoek

In de tabbladen vindt u de inleiding en de aanleiding om naar Israël te gaan.
Daarnaast vindt u de opzet van het onderzoek, informatie over de bezochte scholen en (de uitwerking van) de deelvragen en de hoofdvraag.