Israël

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is israel-on-the-elevation-map-outlined-and-glowed_n1gk2jvcd__f0004.png
Israël

De staat Israël is een relatief jong land dat in 1948 is ontstaan na een onafhankelijkheidsverklaring die de lang bestaande wens verwezenlijkte om een Joods thuisland te creëren. Het is een parlementaire democratie met een president als staatshoofd. Israël is een land van immigranten, met inwoners uit meer dan 80 landen. Hierdoor heeft het land verschillende bevolkingsgroepen met een grote verscheidenheid aan etnische en culturele achtergronden en geloofsopvattingen. Ongeveer 76% van de populatie is Joods, 20% Arabisch (Moslims en Christenen) en de overige 4% Druzen, Christenen en andere groeperingen.

Vanaf het begin heeft Israël moeten strijden met de omringende Arabische landen om het recht op het land te behouden. In 1967 veroverde Israël de Gazastrook en stichtte er enkele Israëlitische nederzettingen. In 2005 trok Israël zich terug uit de Gaza stook en eindigde het bewind. Onder aanvoering van de nieuwe leider Hamas in 2007, bracht Israël een totale blokkade langs de grens van de Gazastrook. Sindsdien zijn de spanningen tussen de twee landen niet verdwenen. Regelmatig worden er raketten over en weer afgevuurd en ligt de dreiging van oorlog op de loer.

Onderwijssysteem Israël

In het land Israël neemt onderwijs vanaf de eerste dag van de onafhankelijkheid, een belangrijke plaats in. Onderwijs had vanaf het begin af aan het doel een gemeenschappelijke basis op te bouwen waarbij de kinderen zouden leren loyaal te zijn naar het Joodse volk. Het land stelde zich als doel om op hetzelfde onderwijsniveau te komen als Europa en Amerika. Om dit niveau te bereiken wordt er continue gewerkt aan verbetering van het onderwijs. Israël ziet duidelijk de waarde van kennis in en wil daarom een hoog niveau van onderwijs aanbieden en ieder kind de kans geven om dit te volgen (Ronen, 2011).

Het Israëlische onderwijssysteem wordt centraal geregeld door nationale wetgeving die uitgevoerd wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport.  Vanaf 1949 is het openbaar onderwijs verplicht en gratis voor kinderen tussen de leeftijd van 3 tot 15 jaar. Onderwijswetgeving verbiedt discriminatie op grond van etnische afkomst.  Er zijn aparte scholen voor de Joodse en Arabische gemeenschappen, maar het komt voor dat Arabische leerlingen onderwijs aan de Joodse scholen volgen. Het nationale onderwijssysteem kent een structuur van zes jaar primair onderwijs, drie jaar lager onderwijs en drie jaar hoger voortgezet onderwijs. Hierna volgt uitstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs of naar het hoger onderwijs waar zowel wetenschappelijk als beroepsgericht onderwijs wordt gegeven.