Het onderzoek

Tijdens onze studiereis staat de volgende hoofdvraag centraal: 

Hoofdvraag: Hoe zijn de psychologische basisbehoeften op de te bezoeken scholen in Israël zichtbaar in het onderwijs dat door de docenten wordt gegeven en wat doet dit met de motivatie van leerlingen?

basisbehoeften-kind
De psychologische basisbehoeften van een kind.


Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn wij gekomen tot de volgende deelvragen: 

Deelvraag 1: Hoe wordt er op dit moment in het onderwijs van Israël vorm gegeven aan de vervulling van de psychologische basisbehoeften? 

Deelvraag 2: Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen het onderwijs in Nederland en de bezochte scholen in Israël ten aanzien van het vervullen van psychologische basisbehoeften?  

Deelvraag 3: Welke verklaring kunnen we ontdekken voor de vastgestelde verschillen tussen Israël en Nederland in het vervullen van de psychologische basisbehoeften?  

Deelvraag 4: Wat kunnen wij leren van hoe vorm wordt gegeven aan de vervulling van de psychologische basisbehoeften en hoe is dit toepasbaar in onze context?