De scholen

Secundary school (Hof Hakarmel) 

Een belangrijk aspect van deze school is de ontwikkeling en vorming voor het leven. De autonomie speelt een grote rol dit zorgt voor een stimulans bij de leerlingen om de competentie te vergroten en dat leerlingen hierdoor naar school willen. Er is een home-room (mentor)leerkracht, die de leerlingen persoonlijk begeleidt. Daarbij is veel ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Hierdoor staan de kinderen in hun kracht en merk je flow bij de leerlingen die we gesproken hebben. Opvallend was het dat er veel gesproken werd over het vak diplomacy. Dit vak is specifiek gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Hier worden onderwerpen zoals leiderschap en presenteren behandeld.  

Er is een ouder-leerling-docent driehoek. Daarin is de relatie tussen docent en leerling zowel formeel als informeel.  


Misholim Elementary school 

Een vrije school (Montessori) waarbij het kind centraal staat. Wat de school kenmerkt is dat er geen muren in de school zijn, waardoor het de lokalen open zijn. Er zijn veel vrije ruimte, waarin leerlingen kiezen welk onderwerp zij willen leren. Kinderen werken in verschillende niveaus niet op leeftijd, maar op vaardigheid. Er is veel plezier en ook in eigen tijd willen leerlingen zelfs naar school. De kinderen leren zowel binnen als buiten. 


Greenhouse 

Het Greenhouse is een school die projectmatig werkt. Deze projecten zijn op verschillende niveaus en gericht op de natuur en het voortbestaan van de wereld. Hierdoor ontstaat veel motivatie, omdat de leerlingen met iets tastbaars en wezenlijks bezig zijn. Onderwijs gericht op het jaar 2050, de leerlingen zijn bezig met hun eigen toekomst. De autonomie van de leerling zit hierin dat ze zelf zich hiervoor kunnen inschrijven als keuze vak en ze kiezen zelf het subonderdeel. Projecten kunnen ook op maat gemaakt worden in samenspraak met school. Hierbij gaat men uit van de interesse van het kind. Het is praktisch georiënteerd en de docenten begeleiden de leerlingen bij het zelfgekozen proces. De beginselen van de Greenhouse liggen ten grondslag aan een stevige literaire onderbouwing. 


The village way 

Een opvang school voor kinderen die geen thuis meer hebben, of niet meer thuis kunnen zijn. Het is een unieke educatieve innovatie en wordt nu al in 50 andere scholen gebruikt. Ook in het buitenland. De gedachten komt voort uit hoe vroeger een dorp werkte, waarbij iedereen elkaar nodig had en waarbij je echt een gemeenschap bent. Interactie, contact en relatie zijn de basis daarvan. Het vormen van een community is het begin, de village wil voor ieder kind een thuisbasis. Toch wordt er veel aandacht gegeven aan waar je vandaan komt en daarvandaan wordt gewerkt aan ontwikkeling. Daarbij mag je trots zijn op waar je vandaan komt. Binnen de problemen die er spelen ben je niet alleen een onderdeel van het probleem, maar ook de oplossing. Dit is het vertrekpunt om te gaan ontwikkelen.