Antwoord op hoofdvraag

Hoofdvraag: Hoe zijn de psychologische basisbehoeften op de te bezoeken scholen in Israël zichtbaar in het onderwijs dat door de docenten wordt gegeven en wat doet dit met de motivatie van leerlingen?

Het onderwijs wat wij hebben gezien in Israël kenmerkte zich door hoog in te zetten op de relatie met de kinderen. Leerkrachten zijn beschikbaar voor de leerlingen, ook buiten de lessen om.
Het aangaan van deze relatie en het vormen van de kinderen heeft een hoge prioriteit.
Hierbij draait de kern om de kinderen bewust te maken dat we op de wereld zijn om voor elkaar te zorgen.

Kinderen worden vervuld in behoefte naar autonomie door ze veel inspraak te geven wat en met wie ze willen leren. Hierbij fungeert de leerkracht als mentor.
De scholen hebben het vertrouwen dat als de verbondenheid en autonomie voorop worden gesteld, competentie volgt. Hierbij wordt als eerste gedacht aan vaardigheden en daarna aan de kennisdoelen. De drang om volgens deze methodiek te werken zit onder andere in het ideaal om de kinderen gemotiveerd te laten leren.

De leerlingen die wij spraken op de scholen ervaren een groot plezier in het leren en zijn graag op school.