Antwoord deelvraag 4

Deelvraag 4: Wat kunnen wij leren van hoe vorm wordt gegeven aan de vervulling van de psychologische basisbehoeften en hoe is dit toepasbaar in onze context?

De relatie met de leerling is het belangrijkst. Investeer in de relatie door middel van het geven van autonomie. Hierdoor groeit de competentie van leerling én leerkracht. Leerlingen en leerkrachten worden gemotiveerd en komt er flow op gang. Loop niet vast in systemen maar houd je vlam brandend door jezelf telkens je ideaal voor te stellen. Werken vanuit je idealen vraagt een duidelijk visie en doel van waar je naartoe wilt werken. Het veranderen van onderwijs gaat niet zonder een grote dosis vastberadenheid, lef en doorzettingsvermogen.
              
Als we naar onze eigen context kijken is het belangrijk om te realiseren wat voor impact een goede relatie tussen de leerling en leerkracht alleen al kan hebben. Het geven van meer autonomie aan de kinderen vraagt om lef en vertrouwen bij de leerkrachten en ouders. Door het proces en vaardigheden voor te laten gaan op inhoud zouden we al een mooie slag kunnen maken binnen onze eigen context.