Antwoord deelvraag 3

Deelvraag 3: Welke verklaring kunnen we ontdekken voor de vastgestelde verschillen tussen Israël en Nederland in het vervullen van de psychologische basisbehoeften?

De situatie in het land, de geschiedenis van dit volk, de culturele normen; we zien hier een sterk verband met de drang naar verbondenheid met elkaar. Er is veel minder ruimte voor individualisme in de Joodse samenleving omdat ze elkaar zowel fysiek als mentaal nodig hebben om te overleven. Door de grotere verbondenheid is er meer vertrouwen in de autonomie en komt de competentie vanzelf (Korthagen,2011).