Antwoord deelvraag 1

Deelvraag 1: Hoe wordt er op dit moment in het onderwijs van Israël vorm gegeven aan de vervulling van de psychologische basisbehoeften?

Verbondenheid: De verbondenheid die de leerkrachten zoeken met hun leerlingen is bijzonder groot. Er is veel aandacht voor persoonsvorming. “De leerstof die we de kinderen moeten aanleren, dat kan ook in één of twee jaar. Het gaat er erom dat we de kinderen vormen tot sociale wezens.” (Directeur PO). Leerkrachten tonen een grote betrokkenheid richting hun leerlingen. Er is veel ruimte voor lichamelijk contact en een gesprek. “De docenten komen altijd naar ons toe als ze zien dat er iets is, of gewoon voor de gezelligheid.’ (Leerling VO).

Bij verschillende scholen zagen we duidelijk naar voren komen dat de leerkrachten de kinderen willen leren dat we op de aarde zijn om voor elkaar te zorgen en dat we hiervoor verantwoordelijkheid dienen te nemen. “Ik ben hier op aarde voor jou, om jou iets te geven. Jij bent op de aarde om mij iets te geven. Laten we kijken wat we samen kunnen bereiken” (Leerkracht Instituut). Kinderen worden op het instituut ook gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen.

Leerlingen werken veel samen aan verschillende projecten. Deze projecten gaan uit van het onderzoekend leren principe. Leerlingen werken in verschillende groepsgroten samen aan de projecten. Zo werken ze samen aan hun gezamenlijke doelen.

Autonomie: Kinderen worden betrokken bij hun eigen leerproces en mogen hierin keuzes maken die aansluiten bij hun interesse en wensen. “Leerlingen delen wij niet in op hun geboortejaar, samen met de leerkracht kijkt de leerling naar welke vakken op welk niveau gevolgd kunnen worden (Leerkracht PO). De leerlingen op het VO kiezen twee vakken naast de reguliere vakken om eindexamen in te doen. Hierin kunnen de kinderen kiezen voor zeer uitlopende vakken zowel in de creatieve kant als de bètavakken. In het Greenhouse kiezen leerlingen zelf een onderwerp waarop zij onderzoek willen doen. Op verschillende manieren wordt tegemoet gekomen aan de autonomie van de leerlingen in de manier waarop zij leren, wat ze leren en met wie ze leren.

Competentie: Vanuit een grote vervulling van de verbondenheid en autonomie werken de leerlingen aan het ontwikkelen van hun competenties. Hierbij staat het ontwikkelen van vaardigheden centraal zoals onderzoekend leren, samenwerken, presenteren enzovoort. Leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.
Vanuit de overheid wordt een curriculum aangereikt waarbij de scholen wel de vrijheid krijgen op welke manier ze doelen uit het curriculum bereiken.